☰ menu
Domů > Ostatní zařízení > LED stopky START/STOP

LED stopky START/STOP

LED stopky START/STOP

Cena: 7 990 Kč s DPH

Dostupnost: na dotaz

Po připojení napájení ke stopkám dojde k zobrazení maximálního času (kdy se stopky zastaví) a signalizačního času (kdy začne blikat červená signalizace). Poté stopky zhasnou a jsou připraveny k měření.
Stiskem tlačítka START (zelené) začne běžet čas. V případě opětovného stisknutí tlačítka START (zelené) se opět čas spustí od nuly. V případě, že čas běží je možné jej zastavit tlačítkem STOP (červené). V případě dalšího stisknutí tlačítka STOP (červené) dojde ke zhasnutí stopek.
V případě, že stopky dosáhnou nastaveného signalizačního času, začne blikat signalizační červené LED světlo. V případě dosažení maximálního nastaveného času se stopky zastaví a červené signalizační světlo bude svítit.
V případě zastaveného času nebo zhasnutých stopkách je možné změnit nastavení maximálního a signalizačního času. Do nastavení se dostanete stisknutím ovládacího tlačítka (na LED stopkách). Tlačítko podržte cca 1,5 s. Zobrazí se nastavený maximální čas. Krátkým stiskem či stálým držením ovládacího tlačítka je možné maximální čas změnit. Při stálém stisku ovládacího tlačítka přičítání času po přičtení hodnoty 3 zrychlí. Při nastavení požadovaného času stiskněte ovládací tlačítko na cca 1,5 s. LED zhasne a po chvíli zobrazí signalizační čas. Signalizační čas lze opět nastavit krátkým stisknutím nebo stálým držením ovládacího tlačítka. Po nastavení správné hodnoty stiskněte na cca 1,5 s. ovládací tlačítko a LED stopky zhasnou a jsou připravené měřit podle nově nastavených hodnot.
Nově nastavené hodnoty jsou uloženy do paměti a uchovávají se i při odpojení stopek od napájení.
V případě, že bude signalizační čas nastaven na vyšší hodnotu než maximální, nedojde k signalizaci, ale pouze k zastavení času na nastavené maximální hodnotě a rozsvícení LED červeného signalizačního světla.

Máte dotaz? Ozvěte se.

© casomiry.com 2008-2021