☰ menu
Domů > Časomíry pro hasiče > Časomíra LED 150 mm pro ZHVB (branný závod) NEW!!!

Časomíra LED 150 mm pro ZHVB (branný závod) NEW!!!

Časomíra LED 150 mm pro ZHVB (branný závod) NEW!!!

_foto/casomiry/AS_01.jpg _foto/casomiry/LED_1x200.jpg _foto/casomiry/cas_zdroj.jpg _foto/casomiry/stojan_02.jpg _foto/casomiry/stojan_tl.jpg _foto/casomiry/tl_red.jpg

Cena: 19 990 Kč s DPH

Dostupnost: na dotaz

Časomíra pro závod hasičské všestrannosti a brannosti se skládá z LED displeje ČAS velikosti číslic 150 mm (6 číslic pro zobrazení času), LED displeje ODPOČET velikosti číslic 150 mm (3 číslice pro zobrazení času do startu aktuálního týmu), sirénky (přehrává povely minuta do startu, třicet sekund, deset, čtyři, tři, dva, jedna a pípnutí pro odstartování) a tlačítka STOP. Čas je zobrazován ve formátu H:MM:SS,s. LED displej obsahuje tlačítko pro zahájení závodu nebo nastavení startovacího intervalu.
Po připojení časomíry k napájení (např. akumulátor, síťový zdroj) se na LED displeji zobrazí nápis L -4:80. Po jedné vteřině se zobrazí nastavený startovací interval. Po další vteřině LED displej zhasne a časomíra je připravena k měření závodu.
Nastavení startovacího intervalu
Při zhasnutém displeji stiskněte dlouze (více než 1 vteřina) tlačítko na LED ČAS. Na displeji začne blikat číslice pro nastavení minut startovacího intervalu. Krátkými stisky vyberte požadované minuty. Dlouhým stiskem tlačítka na LED ČAS začne blikat číslice zobrazující desítky vteřin. Krátkými stisky nastavte požadované desítky vteřin. Dlouhým stiskem tlačítka se rozblikají vteřiny, které nastavte krátkými stisky. Po dalším dlouhém stisku se na LED ČAS objeví nastavený interval a časomíra po 2 vteřinách zhasne. Je nastaven nový interval, který je uložen do paměti
Zahájení závodu
Při krátkém stisknutí (do 1 vteřiny) tlačítka na LED ČAS je zahájen odpočet jedna minuta do zahájení soutěže, včetně hlasových povelů pro tým připravený na startu (minuta do startu, třicet sekund, deset, čtyři, tři, dva, jedna). Při dosažení času 0:00 na LED ODPOČET sirénka pípne, což je signál pro zahájení pokusu prvního týmu v soutěži. Na LED displeji se rozběhne čas od 0:00:00,0, který běží až do ukončení závodu (dlouhým stiskem tlačítka na LED ČAS). Zároveň LED ODPOČET zahájí odpočet nastaveného intervalu (včetně povelů od sirénky). Po vypršení času odpočtu sirénka pípne a je odstartován další tým. Tento postup je opakován podle nastaveného startovacího intervalu do ukončení závodu nebo trvání soutěže 10 hodin.
Po proběhnutí posledního závodníka hlídky cílem stiskne rozhodčí tlačítko STOP. Na LED displeji se na dobu 5vteřin zobrazí čas hlídky (časoměřič opíše). První dvě vteřiny čas bliká (upozornění, že tým ukončil pokus). Po pěti vteřinách se opět ukáže čas od zahájení závodu. Jestliže se zobrazuje čas soutěžního týmu na LED ČAS, je možné zaznamenat časy ještě maximálně pěti hlídek. Tyto časy jsou v pětivteřinovém intervalu zobrazovány na LED ČAS. Jestliže jsou zobrazeny všechny změřené časy, na LED ČAS se opět rozběhne čas od zahájení soutěže.
V případě připojení časomíry k PC, je možné výsledné časy ukládat do Excelovské tabulky (nutno dokoupit USB převodník).
Komponenty:
1x LED displej ČAS s ovládacím tlačítkem (číslice 150 mm)
1x stojan LED ČAS
1x LED displej ODPOČET (číslice 150 mm) se sirénkou pro přehrávání povelů ke startu
1x stojan LED ODPOČET
1x cílové tlačítko s 20metrovým kabelem
1x 10metrový kabel k propojení LED displejů
1x napájecí zdroj 230V/18V

Související výrobky:

USB převodník

Máte dotaz? Ozvěte se.

© casomiry.com 2008-2021