Download

SW pro připojení časomíry pro hasiče k PC
Blokové schéma časomír pro požární sport
SW pro bezdrátovou časomíru verze 5,27
Zapojení konektorů

http://www.lv.zakava.com/